Styrelse och valberedning

Styrelsen består under perioden 2017-2018 av:

Mats Andreasen – Ordförande/ledamot
El, Vatten, Värme, Renhållning, Postfack, Porttelefon
Medlemsansökan, Överlåtelsemottagare/Fastighetsbesiktning
Ekonomi & Teknisk förvaltning, Försäkringar.

Marina Brohammar – ledamot
Sekreterare, Ekonomi

Peter Tisén – Ledamot
Lägenhet-Medlemsförteckning,
Avtalstider/Avtalsförteckning.

Ingvar Helldal – Ledamot
Brandskydd, Teknisk förvaltning,
Internet/Kabel TV, Grannsamverkan,
Samfällighet brf Lövsågen.

Angelique Norland – Ledamot
Hemsida

Gunnar Nordström – Suppleant
Taggar, nycklar carport & parkering

Marlene Andersson – Suppleant
Grannsamverkan

Valberedning består av:

Kent Nilsson
Jan-Wilhelm ”Wille” Norland

För att komma i kontakt med valberedningen använder du kontaktformuläret nedan:

Skicka mail till valberedningen