FAQ

Här uppdateras kontinuerligt med de frågor samt svar som styrelsen får in.

Kan man få flera taggar?
Tagg går att beställa för en kostnad av 200kr/st via Gunnar Nordström se under styrelsen.

Hur gör jag för att få fler nycklar?
Kontakta Gunnar Nordström för en blanket så går det att lösa ut dem på Kungsbacka låsservice.