Personuppgiftslagen

Den nya GDPR-lagen gäller från 25.05.2018 och påverkar hur föreningen får använda dina personuppgifter. Detta är goda nyheter för dig, eftersom det ger dig full kontroll över vad som skickas till din inkorg.

BRF Fanérsågen har ett åtagande att skydda din personliga information och att vara tydlig och öppen om vilka uppgifter vi samlar in och hur de kommer att användas.

1.    BRF Fanérsågen

BRF Fanérsågen är personuppgiftsansvarig.
Som personuppgiftsansvariga har vi en lagstadgad skyldighet att behandla dina personuppgifter på ett korrekt och öppet sätt.

2.    Hur använder ni mina uppgifter för marknadsföringsändamål?

Vi använder endast dina uppgifter vid tillfällen då vi behöver nå ut till dig angående ditt boende i BRF Fanérsågen.

3.     Hur säkert hanterar ni min information?

All information du delger oss lagras på säkra servrar inom EU.

4.    Delar BRF Fanérsågen mina uppgifter med någon?

Endast BRF Fanérsågen har dina uppgifter som du lämnat till oss.
Vi säljer inte dina personuppgifter till någon tredje part.

5.    Vilka rättigheter har jag under dataskyddslagstiftningen?

Dataskyddslagstiftningen ger dig vissa rättigheter när det gäller hur dina uppgifter behandlas.
Dessa rättigheter inkluderar rätten att komma åt dina uppgifter, att rätta felaktiga uppgifter, att radera dina uppgifter, kontakta BRF Fanérsågen för att ändra eller radera information.