Sop och Miljörum

För att förbättra ordningen i våra soprum vill vi att alla hjälps åt!

Sopor skall sorteras och lämnas i särskilda kärl i miljörummet.
Här slängs inte flyttlådor utan de hänvisas till någon av kommunens återvinningscentraler.

Har du/ni skrymmande sopor/avfall skall ni använda ert återvinningskort till kommunens återvinningscentraler.
Till varje lägenhet hör ett återvinningskort som innebär 7 kostnadsfria besök per kalenderår.

Se till att ”ordning och reda” råder i våra soprum för allas trevnad!